การสร้างครัวร้านอาหารยกระดับความปลอดภัยให้เป็นสิ่งสำคัญที่สุด

ร้านอาหารที่ดีมักจะมีครัวที่ดี คุณภาพของอาหารที่ผลิตในครัวของร้านอาหารเป็นตัวกำหนดจำนวนลูกค้าที่มาที่ร้านอาหารอย่างมาก ดังนั้นห้องครัวจึงมีส่วนสำคัญที่สุดในความสำเร็จของร้านอาหาร ครัวร้านอาหารภารกิจหลักประการแรกคือการได้รับบริการจากนักออกแบบห้องครัวร้านอาหารผู้เชี่ยวชาญ ผู้ออกแบบควรเป็นมืออาชีพและต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเตรียมการออกแบบห้องครัว ผู้ออกแบบต้องรวมเอาสิ่งจำเป็นทั้งหมดของการออกแบบครัวร้านอาหารที่ดี

ครัวร้านอาหารในขณะที่เตรียมการออกแบบการออกแบบต้องเป็นไปตามเงื่อนไขด้านความปลอดภัยที่จำเป็นทั้งหมด การออกแบบจะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครัวร้านอาหาร ดังนั้นการออกแบบที่ดีสามารถจัดเตรียมได้ก็ต่อเมื่อเราได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญที่สามารถแนะนำขั้นตอนทั้งหมดในการเตรียมการออกแบบห้องครัวร้านอาหาร

ห้องครัวร้านอาหารที่ดีจะต้องจัดให้มีการใช้แสงกลางวันอย่างเหมาะสมที่สุด

ร้านอาหารต้องมีอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมด ควรแสดงคุณสมบัติและคุณภาพที่ต้องการ บริษัท จำนวนมากให้บริการวางอุปกรณ์ มีการติดตั้งอุปกรณ์ตามแบบที่เตรียมไว้บริษัทเหล่านี้ให้คำแนะนำครัวร้านอาหารจากผู้เชี่ยวชาญในการวางอุปกรณ์การออกแบบห้องครัวร้านอาหารที่ดีจะต้องจัดให้มีการใช้แสงกลางวันอย่างเหมาะสมที่สุด สิ่งนี้จะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของห้องครัว การออกแบบต้องจัดให้มีห้องครัวแบบเปิดและมีอากาศถ่ายเท ครัวร้านอาหารควันที่สะสมจะต้องถูกกำจัดออกจากห้องครัวอย่างถูกต้อง ห้องครัวต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน

เช่นอ่างล้างหน้าและอ่างล้างจาน ครัวร้านอาหารอ่างล้างหน้าต้องมีน้ำเพียงพอ ครัวร้านอาหารมักเป็นที่เปียกดังนั้นจึงต้องมีพื้นกันลื่น พื้นต้องทำความสะอาดอย่างถูกต้อง วัสดุที่ใช้ต้องมีลักษณะไม่ซึมผ่าน ผนังต้องปิดด้วยวัสดุที่เรียบและไม่กันน้ำต้องระบุอุปกรณ์ไฟฟ้าตามจำนวนที่กำหนด ครัวร้านอาหารความปลอดภัยของคนงานต้องเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและการเดินสายไฟฟ้าทั้งหมดจะต้องทำอย่างเป็นระเบียบ ต้องไม่อนุญาตให้เปิดสายไฟโดยเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ การระบายน้ำต้องเพียงพอ น้ำไม่ควรสะสมบนพื้นหรือในอ่างล้างหน้า ควรมีชั้นวางของในห้องครัวที่เพียงพอ

จำนวนอุปกรณ์ที่ต้องการขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้าที่ร้านอาหารจะรองรับ

การออกแบบควรเผื่อพื้นที่ไว้สำหรับวางชั้นวางเหล่านี้ ครัวร้านอาหารจำนวนชั้นจะขึ้นอยู่กับความต้องการของร้านอาหาร จำนวนลูกค้าที่จะได้รับการจัดการจะกำหนดจำนวนชั้นวางที่ต้องการ จำนวนอุปกรณ์ที่ต้องการขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้าที่ร้านอาหารจะรองรับ ลูกค้ามากขึ้นตามจำนวนอุปกรณ์ที่ต้องการครัวร้านอาหารขนาดเล็กสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของห้องครัวร้านอาหารคืองบประมาณการออกแบบควรคำนึงถึงงบประมาณ

การลงทุนในรายการที่ต้องการน้อยกว่าจะต้องทำในช่วงสุดท้าย ต้องเตรียมรายการอุปกรณ์ที่จำเป็นในลำดับความสำคัญและครัวร้านอาหารต้องซื้อก่อน ต้องเตรียมการออกแบบเพื่อให้ครัวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่นไม่ว่าคุณและพนักงานของคุณจะอยู่ในครัวร้านอาหารและที่พื้นห้องอาหารของคุณดีแค่ไหน แต่คุณรู้หรือไม่ว่าความสำคัญของการจัดหาห้องครัวในร้านอาหารเป็นอย่างไร ครัวร้านอาหารการบริการลูกค้าของพนักงานและทักษะการบริหารของคุณอาจไร้ที่ติ แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าอุปกรณ์ของคุณหยุดทำงานกะทันหันคุณจะไม่สามารถทำงานของคุณได้ เยี่ยมชมเว็ปไซต์ https://www.sahastainless.com/premium-demo-kitchen/

Comments are closed.