โกดังขนาดเล็กให้เช่าและแนวโน้มความเสี่ยงอื่นๆ

การให้ยืมโกดังขนาดเล็กให้เช่ามักมีลักษณะเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนสูง ผู้ให้กู้ระดับประเทศรายใหญ่หลุดออกจากตลาดอย่างสิ้นเชิงหรือ จำกัด การปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าที่มีขนาดใหญ่มากและผลิตภัณฑ์ทั่วไป ผู้ให้กู้ชั้นสองที่เหลืออยู่ส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่การซื้อโปรแกรมล่วงหน้าสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนเองเป็นหลัก

ธนาคารในระดับภูมิภาคและชุมชนซึ่งมีความอ่อนไหวต่อความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันลูกค้าที่คาดหวังมีความลังเลที่จะรีบเข้าสู่สายธุรกิจที่เพิ่งได้รับการลดลงจากผู้เล่นระยะยาวรายใหญ่ที่สุดหลายรายด้วยความต้องการที่สูงความกังวลเกี่ยวกับการขาดผลตอบแทนจึงไม่น่าที่จะทำให้ผู้ให้กู้ออกจากธุรกิจคลังสินค้า การรับรู้ความเสี่ยงดูเหมือนจะเป็นสาเหตุของการขาดแคลนผู้ให้บริการ อย่างไรก็ตามความเสี่ยงสามารถเตรียมการและบริหารผลกำไรได้ แต่ก่อนอื่นต้องระบุ

หากต้องการดูความเสี่ยงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นให้โกดังขนาดเล็กให้เช่า

โกดังขนาดเล็กให้เช่าเป็นธนาคารจำนองที่ให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคปิดสินเชื่อในชื่อของตัวเองและขายสินเชื่อในตลาดรองเพื่อซื้อนักลงทุนภายใต้สัญญาการให้ยืมผู้สื่อข่าวที่มีอยู่ก่อนซึ่งจัดซื้อโดย ผู้ขายสินเชื่อที่มีข้อบกพร่อง (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการฉ้อโกง) หรือที่ล้มเหลวภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปแล้วลูกค้าจะระบุเงินกู้ที่ตั้งใจจะจัดหาเงินทุนล่วงหน้าไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนปิดการขายโดยการให้เงินทุนแก่ผู้ให้บริการโกดังขนาดเล็กให้เช่าพร้อมคำร้องขอเงินทุนพร้อมด้วยเอกสารการเตรียมเงินทุนล่วงหน้าที่จำเป็นภายใต้ข้อตกลงการให้ยืมคลังสินค้า

โปรดทราบว่าการปิดยังไม่เกิดขึ้นและเงินของผู้ให้ยืมคลังสินค้าจะย้ายไปยังตัวแทนการปิดก่อนที่จะมีเอกสารขั้นสุดท้ายหลังจากปิดแล้วเอกสารขั้นสุดท้ายที่กำหนดโดยสัญญาให้ยืมคลังสินค้าจะถูกส่งไปยังผู้ให้ยืมโกดังขนาดเล็กให้เช่า ลูกค้ารวบรวมความสมดุลของแพ็คเกจนักลงทุนรวมถึงความพึงพอใจของข้อกำหนดที่เปิดทั้งหมดและส่งไปยังนักลงทุนซื้อกลับบ้านที่กำหนด ทันทีที่แพ็คเกจนักลงทุนของผู้ให้ยืมพร้อมผู้ให้กู้จะแจ้งโกดังขนาดเล็กให้เช่าเพื่อจัดส่งพัสดุคงเหลือ โดยเฉพาะหมายเหตุดั้งเดิม ไปยังนักลงทุนซื้อกลับบ้าน

นักลงทุนซื้อกลับบ้านได้รับแพคเกจจากผู้ให้กู้จำนอง

ผู้ให้กู้โกดังขนาดเล็กให้เช่าอย่างน้อยพวกเขาตรวจสอบคร่าว ๆ และสายเงินแทนสิ่งที่เชื่อว่าเป็นราคาซื้อที่ถูกต้องไปยังคลังสินค้า จะให้คำแนะนำซื้อรายละเอียดจำนวนเงินที่มีสายไปยังโกดังขนาดเล็กให้เช่าให้กับผู้ให้กู้จำนองทางอีเมลแฟกซ์หรือบนเว็บไซต์ของ ผู้ให้กู้โกดังขนาดเล็กให้เช่าจะนำเงินกองทุนไปใช้กับภาระผูกพันของผู้ให้กู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการให้ยืมโกดังขนาดเล็กให้เช่า เงินต้นคงค้างสำหรับรายการเฉพาะจะลดลงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจะถูกชำระหรือเรียกเก็บเงินตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง

 

Comments are closed.